Pilsētas laukums 4 - 54,8m²

Telpas atrodas Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā. Platība - 54,8 m². Nomas maksa 3,90 EUR/ + PVN. 

Iznomāšanas kārtība - izsole.

Kontaktpersona
Ieva Vētra
Namu apsaimniekotāja (nedzīvojamais fonds)
T.: 25668337
E-pasts: ieva.vetra@kuldiga.lv