Pilsētas laukums 4 - 13,6 m²

Telpa atrodas Kuldīgā, Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā. Platība - 13,6 m². Cena m² bez PVN - 3,90 eiro. Cena kopā bez PVN 53,04 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole.

Kontaktpersona
Ieva Vētra
Namu apsaimniekotāja (nedzīvojamais fonds)
T.: 25668337
E-pasts: ieva.vetra@kuldiga.lv