Liepājas iela 37 - 33,5 m²

Telpas atrodas Liepājas ielā 37, 3. stāvā. Platība - 33,5 m². Cena m² bez PVN - 3 eiro. Cena kopā bez PVN 100,50 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole.

Kontaktpersona
Ieva Vētra
Namu apsaimniekotāja (nedzīvojamais fonds)
T.: 25668337
E-pasts: ieva.vetra@kuldiga.lv