Pilsētas laukums 4 - 9,6 m²

Telpas atrodas Pilsētas laukumā 4, cokolstāvā. Platība - 9,6 m². Cena m² bez PVN - 2,70 eiro. Cena kopā bez PVN 25,92 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole. T.: 25668337.