Pilsētas laukums 4 - 10,4 m²

Telpas atrodas Pilsētas laukumā 4, cokolstāvā. Platība - 10,4 m². Cena m² bez PVN - 2,70 eiro. Cena kopā bez PVN 28,08 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole. T.: 25668337.