Pilsētas laukums 2 - 42,7 m²

Telpas atrodas Pilsētas laukumā 2, 3. stāvā. Platība - 42,7 m². Cena m² bez PVN - 3,90 eiro. Cena kopā bez PVN 166,53 eiro.

Ja nepieciešams, telpu var nomāt arī kopā ar blakus esošo telpu. Platība - 11 m². Cena m² bez PVN - 3,90 eiro. Cena kopā bez PVN 42,90 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole. T.: 25668337.