Pilsētas laukums 2 - 13,4 m²

Telpas atrodas Pilsētas laukumā 2, 3. stāvā. Platība - 13,4 m². Cena m² bez PVN - 3,90 eiro. Cena kopā bez PVN 42,90 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole. T.: 25668337.