Liepājas iela 37 - 33,5 m²

Telpas atrodas Liepājas ielā 37, 3. stāvā. Platība - 33,5 m². Cena m² bez PVN - 3 eiro. Cena kopā bez PVN 100,50 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole. T.: 25668337.