Baznīcas 9 - 42,5 m²

Telpas atrodas Baznīcas ielā 9, 3. stāvā. Platība - 42,5 m². Cena m² bez PVN - 3 eiro. Cena kopā bez PVN 127,50 eiro.

Iznomāšanas kārtība - izsole. T.: 25668337.