Oktobris


Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Niedres, Turlavas pag. Fasādē veikta ventilācijas lūku nosegšana un apstrāde. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Zelmeņi, Padures pag. Demontēti 3 vecie skursteņi un uzbūvēti jauni.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. Burtnieki, Turlavas pag.  Jumta seguma remonts. Avārijas situācijas novēršana stāvvadā 9. dzīvoklī. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Liepas, Ēdoles pag. Kanalizācijas stāvvada bojājuma novēršana. Stāvvada posmu maiņa 16. un 20. dzīvoklī. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Saldenieki - 5, Kurmāles pag. Jumta kores montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  Gobas, Ēdoles pag. Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Liepziedi, Padures pag. Avārijas remonts - salabots tekošs jumts. Apkures sistēmas atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Zītari, Rendas pag. Jumta/notekcauruļu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Manģenes 1, Rumbas pag. Elektriķa pakalpojums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Teikas, Padures pag. Apkures sistēmas atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11. Manģenes 4, Rumbas pag. Ūdens izlaišana/uzpildīšana apkures sistēmai. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Upeskalni, Kurmāles pag. Elektriķa pakalpojumi. Apkures sistēmas uzpildīšana/atgaisošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. Dārza 5, Ēdoles pag. Kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Tērces, Kurmāles pag. Kanalizācijas guļvada aizdambējuma novēršana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15. Virši, Laidu pag. Stāvvada remonts 9. dzīvoklī. 1. kāpņutelpas apsekošana. Skursteņa remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Saldenieki 6, Kurmāles pag. Stāvvada aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
17. Dārza 5, Ēdoles pag. 3. kāpņutelpas kanalizācijas aizdambējuma novēršana (avārijas izsaukums). Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
18. Manģenes 1, Rumbas pag. Kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
19. Meldri, Kurmāles pag. Avārijas novēršana, pagaidu variants elektrības atjaunošanai 2. kāpņutelpā.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
20. Kalves, Kurmāles pag. Avārijas novēršana, ūdensvada bojājums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
21. Veldzes, Snēpeles pag. Avārijas novēršana, 2. kāpņutelpas ūdensvada bojājums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
22. Ludženieki Gudenieku pag. Kanalizācijas stāvvada maiņa 2. un 5. dzīvoklī. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
23. Vangas skola, laidu pag. Jauna ūdenssūkņa montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
24. Papardes, Laidu pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
25. Birztalas, Pelču pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Virkas 22, Kuldīga  Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Ķelšu 2, Kuldīga Logu nomaiņa. Darbus veic - IMG projekti.
3. Planīcas 14, Kuldīga Ventilācijas skursteņu remonts.  Darbus veic - KORP.
4. Gaismas 7, Kuldīga Ārējo gaismas sensoru pārbaude un remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Piltenes 14, Kuldīga Nolietotās sniega barjeras demontāža un notekreņu tīrīšana.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Gaismas 5, Kuldīga Kanalizācijas guļvadu remonts pagrabā, lai novērstu avārijas nākotnē. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Gaismas 11, Kuldīga Noteku pagarināšana, lai novadītu lietusūdeni no mājas un izskaloto bedru aizbēršana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Vakara 1, Kuldīga  Jumta remonts, avārijas novēršana (veco šīfera lokšņu maiņa). Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Gaismas 5, Kuldīga Ārdurvju stiklošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10. Liepājas 54, Gaismas 3, Rātskunga 2, Kuldīga Bojāto sensoru maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11.  Gaismas 7, Kuldīga Kanalizācijas stāvvadu maiņa 21. un 24. dzīvoklī.Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Piltenes 26, Kuldīga Nomainīti drošinātāji. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13.  Mucenieku 31, Kuldīga Koplietošanas telpas sienas apdares atjaunošana (apmetuma nokalšana, gruntēšana, apmetuma uzklāšana un slīpēšana). Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Vīgriežu 3, Kuldīga  Bērniņu loga nomaiņa. Darbus veic - IMG projekti.
15. Virkas 25, Kuldīga Kanalizācijas stāvvadu nomaiņa un kanalizācijas ventilācijas nomaiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Ķelšu 21, Kuldīga Pagalma seguma atjaunošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" ielu un laukumu apsaimniekošanas daļa.
17. Mucenieku 35A, Kuldīga Izgatavoti mājas ieejas jumtiņi. Darbus veic - SIA "MW Kepsh"
18. Dzintaru 8, Kuldīga Kāpņu telpas margu gumiju atjaunošana un margu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
19. Dzintaru 8, Kuldīga Elektrības vada pievienošana pie sadales kārbas. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.