Decembris

 

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Skolotājmāja 1, Snēpeles pag. Inženierkomunikāciju remonts. Elektriķa pakalpojums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Manģenes 1, Rumbas pag. Jaunu pastkastīšu montāža.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. Meldri, Kurmāles pag.  Maģistrālā ūdensvada izbūve. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Alejas, Kurmāles pag. Avārija, atjaunota ūdens padeve.. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Skalbes, Kurmāles pag. Lietus kanalizācijas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  Kalves, Kurmāles pag. Lietus kanalizācijas stāvvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Virši, Kurmāles pag. Elektriķa pakalpojums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Zelmeņi, Padures pag. Avārijas remonts - kanalizācijas aizdambējuma likvidēšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Rudupes 6, Rumbas pag. Avārijas remonts - novērsts ūdens caurules plīsums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Kalves 2, Kurmāles pag. Avārijas remonts - novērsts kanalizācijas stāvvada bojājums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11. Skalbes, Kurmāles pag. Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Meldri, Kurmāles pag. Notekreņu tīrīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13. Burtnieki, Turlavas pag. Avārijas remonts - jumta kores stiprināšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Papardes, Laidu pag. Jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
15. Upesklani, Kurmāles pag. Inženierkomunikāciju avārijas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Dārza 1, Ēdoles pag. Lokāls jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
17. Tērces-Pārslas, Pelču pag. Notekreņu tīrīšana un notekcauruļu pagarināšana. Kāpņutelpās nomainīti gaismas ķermeņi, uzlikti ar sensoriem. Pagrabā veikts elektrības kabeļa remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.


Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Skrundas 12, Kuldīga  Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Baznīcas 18, Kuldīga Jaunas skursteņa tīrāmlūkas montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Ventspils 13, Kuldīga Gaismas sensora iegāde/piegāde.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Ventspils 4, Kuldīga Jumta seguma lokāls remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Baznīcas 22, Kuldīga Notekreņu tīrīšana, jumta remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Baznīcas 19, Kuldīga Konteinera atslēgas montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dārza 12, Kuldīga Visu mājas un dzīvokļu skaitītāju nomaiņa. Darbus veic - SANO.
8.  Dārza 12, Kuldīga  Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Gaismas 7, Kuldīga Kanalizācijas pārbūve. Lietus kanalizācijas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10. Dzintaru 8, Kuldīga Remonts jumta plaknē. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
11.  Virkas 22, Kuldīga Dakstiņu jumta seguma nostiprināšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
12. Mucenieku 35, Kuldīga Ārdurvju koda atslēgas iekalšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
13.  Piltenes 26, Kuldīga Koplietošanas elektrības atjaunošana kāpņu telpā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
14. Piltenes 14, Kuldīga  Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi".
15. Planīcas 10, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. Kaļķu 13, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
17. Gaismas 7, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
18. Gaismas 3, Kuldīga Elektrības atjaunošana koplietošanas telpā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
19. Piltenes 14, Kuldīga Jumta lūkas montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
20. Virkas 22, Kuldīga Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
21. Gaismas 5, Kuldīga Bojātā stāvvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
22. Rātskunga 2, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
23. Dzintaru 10, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
24. Mucenieku 35b-15, Kuldīga Pēc avārijas novēršanas apsekošanas-defektu akts apdrošinātājiem. Darbu veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Projektēšanas sektors. 
25. Virkas 18, Kuldīga Vizuālā apsekošana - defekta akts. Darbu veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Projektēšanas sektors. 
26. Planīcas 14, Kuldīga Apkures sistēmas apsekošana. Darbu veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Projektēšanas sektors. 
27. Virkas 6a, Kuldīga Apsekošanas un defektu akts par jumta seguma, noteku, nesošo konstrukciju stāvokli. Darbu veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Projektēšanas sektors. 
28. Planīcas 54, Kuldīga Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
29. Ventspils 51, Kuldīga Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
30. Piltenes 3, Piltenes 8, Piltenes 23, Ventspils 28, Planīcas 10, Kuldīga Notekreņu tīrīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
31. Jelgavas 46, Kuldīga Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
32. Piltenes 28, Kuldīga Lietus kanalizācijas maiņa un nostiprināšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.