Augusts

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Rātskunga 2-44, Kuldīga Pastkastītes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
2. "Alejas"-1, Kurmāles pag. Novērsts guļvada aizdambējums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. "Pīlādži"-3, Gudenieku pag.  Ūdens ventiļa maiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. Smilšu 25, Kuldīga  Ūdens pumpja montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
5. Virkas 25-25, Kuldīga  Defektu novēršana vannas istabā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. "Upītes", Gudenieku pag.  Inženierkomunikāciju remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
7. "Saulītes"-8, Gudenieku pag. Loga iestiklošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
8.  Pētera 8-1, Kuldīga  Dūmvada remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
9. Gaismas 29-45, Kuldīga  Iekšējās kanalizācijas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
10. Piltenes 26-2, Kuldīga  Jauna ventiļa montāža. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
11. "Kaijas"-6, Kurmāles pag.  Durvju slēdzenes remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
12. Dārzniecības 4-2, Kuldīga  Ūdens iekšējo tīklu remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
13. Mucenieku 35A, Kuldīga  Jauna ūdens maisītāja montāža. 
14.  "Upeskalni"-19, Kurmāles pag. Apkures sistēmas remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
15. Jelgavas 77-2, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
16. "Atvari"-14, Padures pag. Atslēgas nomaiņa. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
17. Piltenes 18-32, Kuldīga Elektriķa pakalpojumi. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
18.  Liepājas 24-3, Kuldīga Koridora remonts. Darbu veic - "JC Grupa"
19. "Kaijas"-3, Kurmāles pag. Pavarda remonts. Darbu veic - E.Zutis.
20. Liepājas 24-3, Kuldīga Kanalizācijas sistēmas izveide. Darbu veic - "JC Grupa"

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. "Lieknes", Padures pag. Izgatavota ziemas smilšu kaste.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. "Liepziedi", Padures pag. Jumta seguma lokāls remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
3. "Skalbes", Kurmāles pag.  Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
4. "Meldri", Kurmāles pag. Novērsti elektrības traucējumi 1. kāpņutelpas pagrabā un 1. stāvā. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. "Atmodas", Kurmāles pag. Veikta dzīvokļos esošo ūdens skaitītāju pārbaude. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa. 
6.  "Sniedzes", Laidu pag. Novērsts kanalizācijas aizdambējums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dārza-3, Ēdoles pag. Iztīrītas notekrenes. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8. Dārza-4, Ēdoles pag. Iztīrītas notekrenes un veikts jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Dārza-5, Ēdoles pag. Veikts jumta seguma remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
10.  Ambulance-7, Snēpeles pag. Novērsts ūdensvada bojājums. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Piltenes 28, Kuldīga  Jumta remonts. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
2. Dārzniecības 4, Kuldīga Mājas pieslēgšana Kuldīgas pilsētas centralizētajam ūdenim un kanalizācijai, kā arī iekšējo tīklu pieslēgšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
3. Dārza 12, Kuldīga Notekrenes remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
4. Gaismas 7, Kuldīga Virsjumta remonts.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
5. Mucenieku 35B, Kuldīga Jumta betonēto plākšņu nokalšana un jaunu betonēšana. Novērsts apdraudējums garāmgājējiem.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
6. Liepājas 54, Kuldīga Apsekota elektrība pagrabā un veikta jauno drošinātāju montāža.  Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
7.  Dzintaru 10, Kuldīga 52 dzīvokļu ūdens skaitītāju pārbaude, lai konstatētu ūdens starpību rašanās iemeslus. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
8.  Gaismas 3, Kuldīga   1. kāpņu telpas izlauzto durvju remonts. Siltummezgla aukstā ūdens caurules nomaiņa. Ēkas apkures sistēmas uzpilde un ūdens padeves atjaunošana. Pie mājas esošo 6 soliņu remonts un atjaunošana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.
9. Dzintaru 8, Kuldīga  Kāpņu telpu mazo jumtiņu virsmas tīrīšana. Darbus veic - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa.