Aprīlis

Pašvaldības īpašums

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Ventspils 31-9, Kuldīga Dzīvokļa izvākšana, dzīvokļa remonts
2. Atvari, Vilgāle Santehniskie darbi 
3. Piltenes 26-2, Kuldīga  Dušas montāža 
4. Saldenieki 5-14, Kurmāle Dzīvokļa remonts 
5. Kuldīga Apsekoti 10 pašvaldības dzīvokļi
6. Kurmāle Apsekoti 6 pašvaldības dzīvokļi

Ēkas pagastos

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Papardes, Laidu pag. Pagrabs attīrīts no noplūdušas kanalizācijas. Attīrīta kanalizācijas caurule, kas ved uz aku
2. Manģenes 10, Rumbas pag. Novērsti bojājumi mājas šahtā dzīvoklim nr. 17
3. Ziedlejas, Kurmāles pag. Noņemti vīteņaugi, kas bojāja mājas ārsienu. Uzlikta jauna pagraba slēdzene
4. Abavas 5, Rumbas pag. Uzstādīti automātiskie durvju aizvērēji trīs kāpņu telpām
5. Lāstekas, Laidu pag. Kanalizācijas un ūdens stāvvadu maiņa
6. Sniedzes, Laidu pag. Novērsta noplūde pagraba kanalizācijas caurulēm
7. Maņģenes 6 un 10, Rumbas pag. Izstrādāti projekti pagalmu labiekārtošanai

Ēkas pilsētā

N.p.k.AdreseDarba veids
1. Jelgavas 16, Kuldīga  Jumta koka trepju izgatavošana 
2. Alunāna 7, Kuldīga Notekreņu remonts, jumta remonts, kāpņu telpas sienas un griestu apmetuma remonts 
3. Baznīcas 22, Kuldīga Stāvvada remonts 2. un 3. dzīvokļa robežās 
4. Kalna 20, Kuldīga Kredīts mājas fasādes atjaunošanas projektam 
5. Kalna 20, Kuldīga Pagalma labiekārtošanas projekts, darba tāmes apstiprinājums
6. Piltenes 14, Kuldīga Izgatavots un uzstādīts jauns soliņš
7. Piltenes 28, Kuldīga Lietus ūdens izskalotās bedres aizbēršana, veidņa izgatavošana un montāža
8. Dārza 12, Kuldīga Dzīvokļu ūdens skaitītāju pārbaude
9. Mucenieku 31, Kuldīga Sakārtots pagalma segums, iebraucamais ceļš