Pakalpojumi

Ceļa zīmju un ielu norāžu zīmju uzstādīšana (bez zīmes vērtības) - EUR 18,23 gabalā

Ceļa zīmju stabu krāsošana - EUR 9,08 

Ielu horizontālo apzīmējumu līniju krāsošana ar krāsu - EUR 10,97 

Ielu horizontālo līniju krāsojuma atjaunošana - EUR 8,54 

Seguma ieklāšana ar nepilno tehnoloģiju (ar šķembām un bituma emulsiju) ~ EUR 14,23 

Avārijas bedrīšu remonts ar bitumaksu ~ EUR 22,49 

Ceļa klātnes planēšana - EUR 30,71 par km

Grāvju atjaunošana bez zemes izvešanas - EUR 4,98 m3

Grāvju atjaunošana ar zemes izvešanu - EUR 8,69 m3

Jauna grāvja izrakšana

Ceļa kaisīšana ziemas apstākļos (ar smilti) - EUR 12,61 par km

Ceļa attīrīšana no sniega - EUR 10,07 par km

Grants – sāls maisījuma iegāde - no EUR 26,24 m3

(Cenas norādītas bez PVN 21%)