Šķirosim atkritumus!

05/01/2022

Būsim dabai draudzīgi arī šogad! Nešķērdēsimies ar tās resursiem un šķirosim atkritumus!