Laiks iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus

01/01/2022

Atgādinām, ka līdz 3. janvārim var iesniegt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Skaitītāja rādījumi par patērēto ūdeni ir jānodod tiem klientiem, kuriem SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izraksta rēķinus par patērēto ūdeni.

Skaitāja rādījumus par patērēto ūdeni nodotiet ātri un ērti ŠEIT.

Rādījumi par kārtējo mēnesi jānodod no katra mēneša pēdējā datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam.