Par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu

14/09/2021

Dzīvokļu īpašniekiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu namos, ko Kuldīgas novada pašvaldība deleģējusi apsaimniekot "Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem", šodien e-pastos esam izsūtījuši informāciju par mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Ja Jūs kā dzīvokļu īpašnieks vēlaties:

- palielināt dzīvokļu īpašnieku kontroli pār dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu,
- uzlabot dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un optimizēt pārvaldīšanas izdevumu apmēru,
- lemt par dzīvojamās mājas remontdarbiem nepieciešamo uzkrājumu veidošanu un izlietošanu,

iesakām dzīvokļu īpašniekiem pārņemt pašiem savas mājas pārvaldīšanas tiesības un noslēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vai citu pakalpojuma sniedzēju.

Kuldīgas novadā ir ap 200 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kuru apsaimniekošanu un uzturēšanu Kuldīgas novada pašvaldība ir deleģējusi SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (tai skaitā Jūsu māju). Šo māju dzīvokļu īpašnieki, pēc dzīvokļu privatizācijas, nav lēmuši par māju pārņemšanu, lai paši lemtu par savas mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Tāpēc pašvaldība ir pilnvarojusi pārvaldniekam – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” – veikt mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas līdz brīdim, kad māju īpašnieki paši pieņems lēmumu par dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Dzīvojamām mājām, kurām nav noslēgts pārvaldīšanas līgums, obligātās pārvaldīšanas darbības tiek veiktas tā, kā tas ir noteikts Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likumā. Ir stingri noteikta kārtība, kādā tiek aprēķināta maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (Ministru kabineta noteikumi nr. 408 un 1013). Tas nozīmē, ka iedzīvotāji paši nelemj par ēkas apsaimniekošanas darbiem.

Vairāk lasiet ŠEIT.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Itu Bērziņu - tālr. 25714928, e-pasts: ita.berzina@kuldiga.lv