Cik korekti tiek nodoti uz lapiņām rakstīti ūdens skaitītāju rādījumi?

16/09/2021

Ja ūdens skaitītāja rādījumus nododat nevis elektroniski interneta vietnē www.manskkp.lv, bet gan uzrakstītus uz lapiņas un iemetat šim mērķim paredzētajā pasta kastītē jūsu daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā, tad obligāti norādiet vārdu, uzvārdu, adresi un skaitītāja rādījumu.

Bieži vien skaitītāju rādījumi šajās pasta kasītēs nonāk pilnīgi anonīmi –  tikai ciparu virkne. Līdz ar to grāmatvedībai šīs zīmītes ir liela mīkla (skatīt pievienotajos attēlos).

Lai šo darbu atvieglotu un visa informācija būtu korekta, aicinām izmantot rēķina pasaknīti (skatīt attēlā). Tajā ierakstiet skaitītāja rādījumu, izgrieziet tabulu pa raustīto līniju un iemetiet pasta kastītē skaitītāju rādījumu nodošanai.

Taču daudz ērtāk, ja ir tāda iespēja, ir skaitītāju rādījumus nodot elektroniski www.manskkp.lv. Ūdens skaitītāja rādījumus var nodot ne tikai no datora, bet arī no mobilā telefona.

Skaitītāja rādījumi par patērēto ūdeni ir jānodod tiem klientiem, kuriem SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izraksta rēķinus par patērēto ūdeni.

Rādījumi par kārtējo mēnesi jānodod no katra mēneša 27. datuma līdz nākamā mēneša 3. datumam.