Satiksmes ierobežojumi Upes ielā

08/10/2021

Uzmanību, autotransporta vadītāji! No piektdienas, 8. oktobra, uz Upes ielas, Kuldīgā, abos ielas galos tiks izvietotas zeļa zīmes Nr. 302 "Braukt aizliegts"!

Pa ielu turpmāk drīkstēs pārvietoties tūristu transportlīdzekļi TUK-TUK un specializētie tūristu transportlīdzekļi - vilcieniņš LUDIS, elektroautobuss RumbaBuss.

Upes ielu plānots iekļaut pašvaldības perspektīvi rekonstruējamo ielu un ceļu plānā un pēs iespējas drīzāk uzsākt ielas projektēšanu.