Vakance - celtnieks

23/11/2021

Uzņēmums SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, reģ. nr. 56103000221, piedāvā darbu CELTNIEKAM.

Darba pienākumi

Apsekot vienkāršākos objektus un izvērtēt iespējamos problēmu risinājumus, izvēlēties piemērotāko katrā situācijā, tajā skaitā materiālus un darbarīkus dotā uzdevuma atrisināšanai.
Darba vietu organizēt atbilstoši darba drošības noteikumiem un ergonomikas prasībām, darbu veikšanas projektam.
Veikt celtniecības remontdarbus, betonēšanas, mūrēšanas, apmešanas, flīzēšanas, namdara un jumiķa darbus, ēku konstrukcijas montāžas darbus.
Veikt dažādus darbus Kuldīgas svētku tehniskā nodrošinājuma izgatavošanā, uzstādīšanā, demontāžu.
Veikt pašvaldības īpašumā esošo objektu atbrīvošanu no nevajadzīgām mantām (darbs var būt antisanitāros apstākļos).
Veikt ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanu un reģistrēšanu.
Aizpildīt uzdevuma veidlapu, pēc katra paveiktā uzdevuma.
Veikt objekta fotofiksāžu pirms un pēc uzdevuma izpildes.
Veikt ēku iekšējo inženiertīklu (ūdensvads, kanalizācija, apkure) apkopes, defektācijas, remonta darbus.
Darba pienākumos ietilpst Avārijas dienesta nodrošināšana pēc iepriekš sastādīta maiņu grafika.

Prasības kandidātiem

Vēlama vidējā profesionālā izglītība.
Profesionālā pieredze.
Izpratne par celtniecības materiālu ķīmiskām un fizikālām īpašībām, zināšanas būvmateriālu pielietošanā, zināšanas būvdarbu tehnoloģiju pielietošanā.
Izpratne par celtniecības darba organizāciju, prasme pielietot celtniecības darbmašīnas, rokas mehāniskos un elektriskos instrumentus, aprīkojumu.
Latviešu valodas zināšanas atbilstoši A līmeņa otrajai pakāpei.
Atbildības sajūta par veicamo darbu.
B kategorijas autovadītāja apliecība.
Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

Uzņēmums piedāvā

Stabilu pamatalgu no 820 līdz 960 EUR mēnesī (bruto) t.i. stundas tarifa likme 5,23 EUR ar sociālām garantijām.
Ilgtermiņa sadarbības iespējas.
Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes perioda.
Darba apģērbu, instrumentus, kā arī piemaksas par virsstundu darbu, papildu pienākumu veikšanu.
Koplīgumā noteiktie ieguvumi: finansiāla dāvana apaļā jubilejā, par darba stāžu u.c.

CV un sertifikātu nosūtīt līdz 5. decembrim e-pastā: kristine.gravniece@kuldiga.lv vai nogādāt Pilsētas laukumā 2, pasta kastē pie klientu apkalpošanas zāles.
Tālrunis informācijai 26771586.


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi un iesūtot CV persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām; datu apstrādes pārzinis ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.