Vakance - atkritumvedēja vadītājs

23/11/2021

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, reģ. nr. 56103000221, piedāvā darbu ATKRITUMVEDĒJA VADĪTĀJAM.

Darba pienākumi

Strādāt ar atkritumu vedēju (turpmāk – TL), nodrošinot noteiktā maršruta veikšanu sadzīves atkritumu savākšanai saskaņā ar dienas maršrutu un darba grafiku.

Piebraucot pie maršrutā noteiktās adreses, pēc nepieciešamības, sadarbībā ar akritumu savācēju - krāvēju veikt atkritumu konteinera satura izbēršanu atkritumvedēja lūkā.

Veikt šķirojamo atkritumu savākšanu noteiktajā maršrutā; šķirojamos atkritumus nogādāt noteiktajā šķirojamo atkritumu šķirošanas laukumā.

Sagatavojot un nobeidzot darbu ar transportlīdzekli – notīrīt TL ārējās virsmas, veikt TL ārējo apskati, pārbaudīt un papildināt degvielas, eļļas un citu šķidrumu līmeņus, ja nepieciešams, pārbaudīt TL gatavību darbam - galveno mezglu stiprinājumus un sistēmu savienojumus, ritošo daļu, vadības sviru un pedāļu brīvgājienus un pilnos gājienus, iedarbināt motoru un pārliecināties par TL visu kontroles ierīču darbību, pārbaudīt satiksmes apgaismojuma un signalizācijas, ja tāda ir, darbību.

Lietot TL izgatavotājrūpnīcas vai dīlerfirmu tehniskajām prasībām atbilstošus ekspluatācijas materiālus.

Saņemt no dispečera maršruta lapas un pēc maršruta veikšanas veikt maršruta lapas aizpildīšanu un iesniegšanu dispečeram.

Uzturēt TL tehniskā kārtībā sadarbībā ar uzņēmuma autoatslēdznieku, remontatslēdznieku un metinātāju.

Darbā ar TL ievērot vispārējos darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.

Prasības kandidātiem

Profesionālā pieredze.
C kategorijas autovadītāja apliecība un autovadīšanas prasmes.
Latviešu valodas zināšanas atbilstoši A līmeņa otrajai pakāpei.
Spēja ātri pārslēgt uzmanību no vienas darbības uz citu.
Spēja ātri reaģēt uz negaidītu skaņas signālu un gaismas signālu ar noteiktām kustībām.
Spēja pēc acumēra noteikt attālumu, izmērus, leņķus.
Atbildības sajūta par veicamo darbu.
Covid-19 vakcinācijas sertifikāts.

Uzņēmums piedāvā

Atalgojums - akorda alga (gabaldarba samaksa) 78,18 EUR (bruto) par veikto maršrutu pēc grafika. Provizoriski no 950 līdz 1500 EUR (bruto).
Ilgtermiņa sadarbības iespējas.
Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes perioda.
Darba apģērbu, piemaksas par papildu pienākumu veikšanu.
Koplīgumā noteiktie ieguvumi: finansiāla dāvana apaļā jubilejā, par darba stāžu u.c.

CV un sertifikātu nosūtīt līdz 5. decembrim e-pastā: kristine.gravniece@kuldiga.lv vai nogādāt Pilsētas laukumā 2, pasta kastē pie klientu apkalpošanas zāles.
Tālrunis informācijai 26771586.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlases norisi un iesūtot CV persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām; datu apstrādes pārzinis ir SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.