Septiņas reizes nomērīt, pirms vienu reizi nogriezt

12/05/2021

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ikdienas darbu, tāpat kā daudziem citiem uzņēmumiem pasaulē, ietekmē koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatība, un aizvadītais gads bijis dažādiem izaicinājumiem piepildīts.

2020. gadā uzņēmumam samazinājušies gan ieņēmumi, gan izdevumi un nāciet pielāgoties jaunajai, līdz šim nepazītajai darbībai pandēmijas apstākļos, bet pozitīvi ir tas, ka uzņēmums gadu noslēdzis ar peļņu – 23 622 eiro apmērā.

“Dzīvoju un strādāju pēc principa – septiņas reizes nomērīt, pirms vienu reizi nogriezt. Uzņēmuma vadības modeļi var būt dažādi – lieli riski var attaisnoties un piesardzība – neattaisnoties. Tomēr ilgtermiņā piesardzīga rīcība, manuprāt, ir pareizākais risinājums,” saka SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts, atskatoties uz paveikto, nedaudz vairāk kā gadu vadot lielu pašvaldības uzņēmumu, kas Kuldīgas novadā sniedz komunālos pakalpojumus – veic atkritumu apsaimniekošanu, ir daudzdzīvokļu dzīvojamo namu apsaimniekotājs, uztur kārtībā pilsētas ielas un īsteno zaļumsaimniecības darbus.

Pārplānojot darbības un izvērtējot vajadzības, paveikts daudz

Pēdējā gada laikā tikusi detalizēti pārskatīta uzņēmuma darbība un “savilkta josta” visās jomās, tai skaitā pārplānojot un optimizējot struktūrvienības un amatus. “Tas nekad nav viegli un kādam vienmēr sāp, bet uzņēmuma rentablai darbībai nākas spert arī šādus soļus. Ja 2019. gads tika noslēgts ar zaudējumiem, tad, pēc mērķtiecīga darba, 2020. gads tika pabeigts ar nelielu peļņu.

2019. gadu uzņēmums noslēdza ar zaudējumiem, jo tika īstenoti vairāki kapitālieguldījumus prasoši darbi. Tika izremontētas telpas, tai skaitā mazā zāle Pilsētas laukumā 2, kur agrākos gados bija Dzimtsarakstu nodaļa, īres telpas Planīcas ielā, tika izveidota galdniecība un iegādāts jauns atkritumu vedējs, kas bija ļoti nepieciešams, jo autoparks, gadiem ejot, nolietojas – uzņēmums pilsētā un pagastos no teju 6000 objektiem regulāri izved atkritumus. Tāpat veikta virkne citu darbu, kas prasīja papildu finanšu ieguldījumus, tai skaitā jaunās grāmatvedības programmas “Horizon” ieviešana. “Nu jau varam atviegloti atskatīties uz paveikto, taču pāreja no trim grāmatvedības programmām uz vienu, pārnesot milzīgu datu apjomu, bija ārkārtīgi sarežģīta un tā prasīja vairākus gadus,” pauž A.Roberts.

Uzņēmuma sekmīgas darbības nodrošināšanai, pērn Būvniecības un remonta daļa tika pievienota Īpašumu apsaimniekošanas daļai, kuru vada Ita Bērziņa, kā rezultātā tika likvidētas daļas vadītāja, vadītāja vietnieka un uzskaitveža amata vietas, kā arī pārskatīts un samazināts remontstrādnieku un santehniķu skaits, likvidētas programmētāja, kurjera, apsaimniekotāju palīgu amata vietas, kā arī apvienots tirgus pārziņa un nedzīvojamā fonda apsaimniekotāju amats. Ja 2019. gadā uzņēmumā vidēji gadā tika nodarbināti 196 darbinieki, tad šogad uzņēmumā strādā 163 dažādu jomu speciālisti.

Ceļ māju apsaimniekošanas kvalitāti

“Šogad turpinām darbu pie izdevumu samazināšanas, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu saviem klientiem un pastiprinātu uzmanību pievēršot dzīvojamo māju apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanai. Kopumā novadā tiek apsaimniekotas 335 dzīvojamās mājas, 886 pašvaldības dzīvokļi un 20 nedzīvojamās ēkas,” stāsta uzņēmuma vadītājs.

Pieaugot minimālajai darba algai un citām izmaksām, lai apsaimniekotājs kvalitatīvi varētu veikt uzticētos pienākumus un ikdienas ēku uzturēšanai būtu atbilstoši izcenojumi, veikta izcenojumu pārskatīšana par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, kā arī noteikta atlīdzība par pārvaldīšanu. Izcenojumi piemēroti no šā gada 1. janvāra un tie ir 12 centi kvadrātmetrā (tai skaitā ir arī atlīdzība par pārvaldīšanu 2 centi). Līdz šim tie bija 7 centi par  kvadrātmetru.

Ēku uzturēšanas un remonta sektora darbība Jāņa Matisona vadībā no ārpakalpojumu sniegšanas pārorientēta uz nepieciešamo darbu veikšanu apsaimniekojamajām mājām un Avārijas dienesta darbības nodrošināšanu. A.Roberts: “Koncentrējamies, lai uzlabotu sniegto darbu kvalitāti un ātrumu. Savlaicīgi veicot profilaktiskos darbus, tiek novērsta avārijas situāciju rašanās”.

Lielāko daļu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Kuldīgas novadā  ir skāris laika ritums un tām nepieciešams remonts, kas prasa prāvus finanšu ieguldījumus. Katru gadu dzīvojamais fonds pamazām tiek atjaunots. Pēdējā gada laikā veikta jumta atjaunošana daudzdzīvokļu ēkai Liepājas ielā 25, jumta seguma maiņa daudzdzīvokļu ēkai 1905. gada ielā 17, jumta remonts daudzdzīvokļu mājām “Meldri”, Turlavas pagastā, un “Dālderi”, Kurmāles pagastā, pandusa izbūve Planīcas ielā 8,  iebrauktuves izbūve Alunāna ielā 4, izremontēti vairāki dzīvokļi jaunajiem speciālistiem. Uzturot kārtībā pašvaldības dzīvokļus, veikti kosmētiskie remonti, pārbūvētas plītis, sildmūri un skursteņi.

Lai katra mājsaimniecība šķirotu atkritumus!

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” turpina veiksmīgi uzsākto “zaļo kursu” atkritumu apsaimniekošanas jomā – uzņēmums aicina iedzīvotājus aktīvi šķirot atkritumus. Ņemot vērā nepārtraukti pieaugošo atkritumu daudzumu visā pasaulē un steidzamas prasības attiecībā uz vides saglabāšanu un tīrību, svarīgi, lai katrā mājsaimniecībā atkritumu šķirošana būtu dabiska un pašsaprotama ikdienas darbība.

Uzņēmums jau vairāku gadu garumā mērķtiecīgi attīsta otrreiz pārstrādājamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru. Ikviens iedzīvotājs aicināts izmantot pilsētā un Kuldīgas novada pagastu centros izvietotos šķiroto atkritumu konteinerus, kur bez maksas ir iespējams nodot papīra, stikla, plastmasas un metāla iepakojumu. Uz visiem konteineriem ir uzraksti, lai iedzīvotāji precīzi zinātu, kurā konteinerā kādi atkritumi izmetami.

Kopumā Kuldīgas novadā izvietoti 67 šķiroto atkritumu nodošanas punkti, radot normatīvajām prasībām atbilstošu infrastruktūras pārklājumu un to pat vairākas reizes pārsniedzot. Ministru Kabineta noteikumos noteikts, ka vienam šķirošanas punktam ir jābūt izveidotam, rēķinot vidēji uz 700 cilvēkiem. Kuldīgas novadā dzīvo nedaudz vairāk par 23 000 cilvēku un pavisam ir 67 šķirošanas vietas. Šķirošanas punktu skaits Kuldīgas novadā ir divas reizes lielāks, nekā to prasa noteikumi!

Uzņēmums vairākas reizes gadā organizē nolietoto elektropreču un stikla taras savākšanu no iedzīvotājiem bez maksas – akcijas ietvaros piebrauc iedzīvotāja dzīvesvietā un bez maksas savāc.  Šomēnes lauksaimnieki bez maksas aicināti nodot rulonu plēves. Sākot ar šo gadu, arī iedzīvotāji pagastos var nodot būvgružus BigBag maisos. Stikla tara no privātmājām Kuldīgā tiek izvesta 2 reizes mēnesī, līdzšinējās 1 reizes vietā. Sadarbībā ar pašvaldības policiju tiek apsekotas mājsaimniecības, kuras nepiedalās atkritumu apsaimniekošanā.

Dārzniecības ielā 9 ir izbūvēts būvniecības atkritumu savākšanas laukums, kur būvgruži tiek sašķiroti pa frakcijām, atsevišķi nošķirojot koku, betonu un citus atkritumu veidus. Speciāli aprīkota laukuma izbūve bija nepieciešama, jo Ministru kabineta noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām nosaka, ka būvniecības atkritumu savākšanas laukumā ir jānodrošina ūdensnecaurlaidīgs virsmas segums.

Šķirot atkritumus ir ekonomiski izdevīgāk! Klientu apmierinātības pētījums par atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā rāda, ka klientu apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanu katru gadu pieaug un lielai daļai iedzīvotāju, aktīvi šķirojot atkritumus, sadzīves nešķiroto atkritumu apjoms samazinās.

Par kārtību atkritumu apsaimniekošanas jomā rūpējas un gādā Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis.

Par ziedošu un koptu Kuldīgu

Ikdienā rūpi par ielām tur Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas darbinieki Gata Ozola vadībā. Sētnieki gādā par ielu tīrību, bet ceļu meistari labo bedrītes asfaltēto ielu segumā, greiderē grantētās ielas, kaisa pretputes materiālu, labo ielu norobežojošās koka margas, uztur un atjauno soliņus, krāso ielu marķējumu, izvieto ceļa zīmes un veic virkni citu darbu.

Savukārt par ziedu bagātību un koptiem zālieniem Kuldīgā, nepagurstoši gādā Zaļumsaimniecības daļas darbinieki, kuru pārziņā ir zāliens, puķes, koki, dzīvžogi, kapsētas, strūklakas un sabiedriskās tualetes pilsētā. Kopējā Zaļumsaimniecības daļas apkopjamā platība ir 1 261 342 m². Prieks par daļas vadītāju Dzintru Strazdu, kura ar savu komandu rada skaistumu, kas sniedz iedzīvotājiem prieku.

““Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ir daudzprofilu uzņēmums un katru dienu pārliecinos, cik liela nozīme ir katra darbinieka sniegumam. Esmu patiesi lepns par savu komandu – ikvienu darbinieku, kurš pašaizliedzīgi, rūpīgi veic savus ikdienas pienākumus, lai mūsu novads būtu tīrs, sakopts, lai mājokļi tiktu uzturēti kārtībā, lai patīkami dzīvot šeit novada iedzīvotājiem un ciemos atbraukt viesiem!”, uzsver uzņēmuma vadītājs A.Roberts.

Attēlos:

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" uztur kārtībā pilsētas ielas, ceļus un laukumus, kuru kopgarums ir ~79 kilometri. Visvairāk ir grants un melnā seguma ceļi, pēc tam - betona un akmens bruģa.

Apsaimniekojamajām daudzdzīvokļu mājām tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi, kā arī apjomīgi remontdarbi - jumtu nomaiņa, fasāžu atjaunošana, skursteņu pārbūve, pagalmu labiekārtošana u.c.

Kuldīga var lepoties arī ar skaistajiem apstādījumiem satiksmes organizācijas apļos. Augi sarkanīgos toņos rotā Mucenieku, Sūru un Aizputes ielas rotācijas apli.

ANITA ZVINGULE