Drauds Latvijas dabai - Spānijas kailgliemezis

31/05/2021

Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus iesaistīties invazīvo sugu ierobežošanas pasākumos.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Dabas aizsardzības pārvalde LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks http://bit.ly/invazivs. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm.

Lai veicinātu Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu, publicējam Dabas aizsardzības pārvaldes sagatavotos materiālus par Spānijas kailgliemeža iespējamo ietekmi, tā izplatības ierobežošanas metodēm un ierobežošanas pasākumu veikšanu.