Par atkritumu maksu un slēgtu atkritumu laukumu izbūvi

18/03/2021

Iedzīvotājs jautā: "Vēlos zināt, kas tuvākajā nākotnē tiek plānots darīt Kuldīgā, lai uzlabotu situāciju un samazinātu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem maksu par atkritumu apsaimniekošanu? Varbūt, lietderīgi būtu atkritumu laukumos uzstādīt katrai daudzdzīvokļu mājai savu slēdzamu nojumi konteineram?

Tās būtu tikai vienreizējas izmaksas katrai mājai, kas atmaksātos uz izmesto atkritumu daudzumu, jo šobrīd daudzi privātmāju iedzīvotāji, kuri ar šādu negodīgu rīcību cenšas ieekonomēt naudu, izmet savus atkritumus."

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" atbild: "Atkritumu apsaimniekošanas tarifs (17,35 eiro/m3 ar PVN) nav mainīts kopš 2017. gada.

Kuldīgas lielākajā daudzdzīvokļu māju dzīvojamajā masīvā pie Piltenes ielas izvestais sadzīves atkritumu apjoms ir pieaudzis vidēji par 16%, kas skaidrojams ar COVID-19 pandēmijas ierobežojumu ieviešanu, jo cilvēki vairāk uzturas mājas un līdz ar to arī rada vairāk atkritumu.

Ja iedzīvotājiem rodas aizdomas, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sadzīves atkritumu konteineros tiek nelegāli izmesti atkritumi, proti, tos ar automašīnām pieved nepiederošas personas, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" aicina iedzīvotājus nofotografēt automašīnu un fotogrāfijas nosūtīt Kuldīgas novada pašvaldības policijai (e-pasts: policija@kuldiga.lv, tālrunis 28881288, 63320373).

Savukārt, ja iedzīvotāji par saviem līdzekļiem vēlas izbūvēt slēdzamu atkritumu konteineru nojumi, tad aicinām ar šo ieceri vērsties pie sava apsaimniekotāja."