"Kuldīgas komunālos pakalpojumus" turpmāk vadīs Kaspars Poriķis

15/07/2021

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" turpmāk vadīs Kaspars Poriķis – tā lēmusi konkursa nominācijas komisija, kas bija atbildīga par SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesu.

15. jūlijā ar jauno kapitālsabiedrības vadītāju tika iepazīstināti Kuldīgas novada domes Attīstības komitejas locekļi.

K. Poriķis deputātiem pastāstīja, ka viņš ieguvis maģistra grādu ekonomikā un bakalaura grādu vadības zinātnē. Līdz šim viņš SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” vadīja Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļu, bet pirms tam ieguvis darba pieredzi gan valsts pārvaldē, gan arī privātajā biznesā.

Konkursā uz SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa amatu bija pieteikšies četri pretendenti. Kandidāti tika vērtēti divās kārtās atbilstoši nominācijas komisijas apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem.

Pirmajā kārtā komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām – valodas zināšanas, izglītība, darba pieredze, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām, reputāciju, kā arī kompetenci – kapitālsabiedrības attīstības redzējums – SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbības un attīstības iespēju redzējums, pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem dokumentiem. Pēc konkursa pirmās kārtas nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt divus kandidātus.

Otrajā kārtā notika intervijas ar diviem amata pretendentiem, kuru laikā nominācijas komisija izvērtēja kandidātu zināšanas, kompetenču kopumu un atbilstību amatam izvirzītajiem kritērijiem.

Nominācijas komisija nolēma par nominantu SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes locekļa konkursā atzīt Kasparu Poriķi, virzot Kaspara Poriķa kandidatūru izskatīšanai SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” dalībnieku sapulcē.

Apsveicam un novēlam veiksmi un panākumus darbā!

Foto: Ričards Sotaks