Cenu aptauja - fasādes koka elementu remonts ēkai “Vālodzītes”

02/07/2021

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludina cenu aptauju fasādes koka elementu remontam daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Vālodzītes”, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā.

TĀME

Remontdarbu izpildes termiņš: līdz 2021. gada 30. septembrim.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 16. jūlijam, plkst. 16.00.

Piedāvājums ir jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: “Fasādes koka elementu remonts daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Vālodzītes”, Snēpelē, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā”.

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" 1. stāvā, klientu apkalpošanas zālē vai nosūtīt pa pastu: SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV – 3301.

 

Atbildīgā persona:
Zane Pirtniece
Namu apsaimniekotāja
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV - 3301
e-pasts: zane.pirtniece@kuldiga.lv
tālrunis: 26622960