Par izcenojumu maiņu

06/01/2021

Iedzīvotājs jautā: "Vai tiešām jāceļ cenas pakalpojumiem tieši tagad, šajā grūtajā periodā, kad daudziem ir krasi samazinājušies ienākumi. Ir runa par īpašumiem, kurus apsaimnieko "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Vai tiešām nevarēja, atbalstot iedzīvotājus, celt cenas, kaut vai pēc pus gada?"

2020. gadā SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ļoti rūpīgi pārskatīja izdevumus un iespējas, kur ietaupīt – tika samazināts darbinieku skaits, atalgojums, pārskatīti pakalpojumu līgumi. Izdarīts maksimāli daudz, lai būtiski nepieaugtu tarifi, bet, ja ārējie apstākļi spiež, tad nevar nereaģēt.

Pieaugot darba spēka izmaksām, elektrības un degvielas cenai, palielinoties minimālajai algai un citām izmaksām, nākas pārskatīt tarifus, jo, nenosakot izdevumiem atbilstošu maksu, pārvaldniekam nav iespējams veikt māju pārvaldīšanu. Tāda  ir tirgus ekonomika. Sākoties 2021. gadam, mainās izcenojumi gan sētnieku, gan pārvaldīšanas un citiem SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Kuldīgas novadā apsaimnieko 336 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Taču katra māja ir jāskata individuāli. Piemēram, deleģētajām mājām, kā to prasa likums, apsaimniekotājs ir saplānojis dažāda veida darbus,piemēram, skursteņu tīrīšanu, zāles pļaušanu, durvju remontu, apsekošanu u.c. Ir mājas, kurām, mainoties izcenojumiem, kopējā maksa nemainīsies, bet ir arī tādas mājas, kurām būs nepieciešamas izmaiņas.  Taču tas būs mājas iedzīvotāju kopīgs lēmums, kurš tiks pieņemts, iespējams, vasarā vai pat nākamgad.

Tām mājām, kur veicamie darbi ir saplānoti un kopumā pieaugs tarifs (jo plānots darīt vairāk nekā līdz šim, vai arī līdz šim jau izmaksas netika nosegtas), tur iedzīvotājiem ir iespēja samazināt darbu apjomu, piemēram, uzņemties  zāli pļaut pašiem, noziņot koplietošanas skaitītāju rādītājus pašiem, veikt mājas teritorijas uzkopšanu pašiem un veikt virkni citu darbu pašu spēkiem. Ja iedzīvotāji uzņemas šos darbus veikt, tad aicinām sazināties ar savu apsaimniekotāju un vienoties, rezultātā samazinot ikmēneša izdevumus.