Dzīvokļi jaunajiem speciālistiem

06/01/2021

Kurmāles pagasta Priedainē, "Bangās" 14, pērn tika izremontēts pašvaldības dzīvoklis, lai varētu to izīrēt jaunajam speciālistam. Likumā ir noteiktas iedzīvotāju grupas, kurām pienākas palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā.

Pašvaldībai ir jāpalīdz avārijas stāvokļu gadījumos – ugunsgrēkos, plūdos, citās kataklizmās, nelaimes gadījumos. Tāpat ir jāpalīdz bāreņiem, kā arī no ieslodzījuma iznākušajiem, kuri atgriezušies sabiedrībā un ieguvuši maznodrošinātā vai trūcīgā statusu. Palīdzība pienākas arī cilvēkiem, kuri izlikti no mājām ar tiesas spriedumu. Vēl likums uz pašvaldības dzīvojamā fonda mājokli ļauj pretendēt jaunajiem speciālistiem.

Prieks, ka pašvaldība, palīdzot atrisināt dzīvokļa jautājumu, var piesaistīt pilsētai un novadam jaunus, zinošus un perspektīvus jaunos speciālistus, kuri izvēlas Kuldīgu par dzīvesvietu, kur strādāt un veidot ģimeni. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kā namu apsaimniekotājs veic pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanu un uzturēšanu, kas paredz arī dažādus remontdarbus. Kuldīgas novadā tiek apsaimniekoti 883 pašvaldības dzīvokļi.

Pērn apjomīgi remontdarbi veikti pieciem dzīvokļiem, bet daļēji izremontēti – deviņi. Vairākos dzīvokļos pēc vajadzības veikta arī durvju un logu maiņa, santehnikas un elektroinstalācijas remonts, mūrēšana un citi darbi.

Foto: dzīvoklis pēc un pirms remonts. Attēlos redzams, cik ārkārtīgi nolaistā stāvoklī atradās dzīvoklis pirms remonta. Diemžēl tā ir reālā situācija, kad ir arī tādas personas, kuras nolaidīgi izturas pret izīrētāja īpašumu.