Par šķiroto atkritumu savākšanas punktiem Kuldīgas novadā

15/02/2021

Katrā Kuldīgas novada pagastā ir izveidots šķiroto atkritumu savākšanas punkts vai punkti, kuros ikviens iedzīvotājs bez maksas var izmest šķirotos atkritumus.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pagastos, pie kuru ēkām izvietoti šķiroto atkritumu savākšanas punkti, darām zināmu, ka šķirotos atkritumus bez maksas šajos punktos drīkst izmest ikviens pagasta iedzīvotājs. Tas saistīts ar to, ka pagastos katrai viensētai netiek piedāvāta iespēja savā privātmājā atsevišķi šķirot atkritumus.

Šķiroto atkritumu savākšanas punkti Kuldīgas novada pagastos atrodas šādās vietās:

Rumbas pagastā ir 6 punkti – Mežvaldē Maņģenes ielā pie daudzdzīvokļu mājām, Maņģenes ielā pie garāžām, Ciema ielā, Ventas ciemā pie daudzdzīvokļu mājām, Novadniekos Nākotnes ielā pie bijušā pasta un pie “Krācēm”;

Rendas pagastā atrodas 2 punkti – Rendā pie garāžām un pie mājām “Dzelmeņi”;

Kabiles pagastā 1 punkts – pie daudzdzīvokļu mājas “Cerības”;

Vārmes pagastā 3 punkti – pie kafejnīcas “Kārlis”, pie daudzdzīvokļu māju katlumājas un veikala “Vārpiņa”;

Pelču pagastā 6 punkti – Pelčos pie daudzdzīvokļu mājām, pie mājām “Tērces”/ “Pārslas”, pie “Sarmām”, Ābeļciemā uz galvenās ielas un Kurzemītes dārziņos pie afišu stenda;

Snēpeles pagastā 2 punkti – Snēpelē pie ambulances un pie daudzdzīvokļu mājām;

Laidu pagastā 4 punkti – Laidos pie daudzdzīvokļu mājām, Sermītē pie mājām “Saulstari”/“Pīlādzītis”, Valtaiķos pie mājas “Amantas” un pie Tautas nama;

Turlavas pagastā 5 punkti – Ķikuros Ezera ielā un pie “Kraujām”, Turlavā pie daudzdzīvokļu mājām, pie mājām “Šeputas” un pie veikala “Žagatas”;

Gudenieku pagastā 2 punkti – Gudeniekos pie mājām “Pīlādži”/“Upītes”, Basos pie pasta;

Ēdoles pagastā 2 punkti – Ēdolē Dārza ielā un pie pagastmājas;

Īvandes pagastā 1 punkts – Īvandē pie muižas;

Padures pagastā 4 punkti – Padurē pie daudzdzīvokļu mājām, Deksnē pie skolas un pie ēkas “Zelmeņi”, Ķimalē pie “Šalkām”;

Kurmāles pagastā 5 punkti – Priedainēm pie ēkām “Bangas” un “Priedes”, Vilgālē pie ēkām “Saldenieki’, “Kalnarotas” un “Dālderi”.

Savukārt Kuldīgas pilsētā šķirotos atkritumus bez maksas var nodot SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Atkritumu apsaimniekošanas daļā Dārzniecības ielā 9, kā arī izmest ikvienā publiski pieejamajā šķiroto atkritumu konteinerā, kas Kuldīgā izvietoti šādās vietās: Ganību ielā 22 un 29, Saules/Avotu ielā, Ķelšu 2, Adatu 9, “Maxima”, Rātskunga 2, Planīcas 14, Mucenieku 6 un 35, Skolas ielā, Pļavas 5, Vakara 1, Dzintaru 8, Gaismas 2 un 4, Lapegļu 2, Piltenes 23 un 25, Virkas 13 un 22, Krasta ielā, Alejas/Ventas ielā, Cīrulīšu aleja, Ābele.

Atkritumu šķirošanas punktus kartē var apskatīt ŠEIT.

Kuldīgas novadā ar atkritumu apsaimniekošanu nodarbojas Kuldīgas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kas jau vairāku gadu garumā mērķtiecīgi attīsta otrreiz pārstrādājamo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru.

Ikviens iedzīvotājs drīkst un aicināts izmantot pilsētā un Kuldīgas novada pagastu centros izvietotos šķiroto atkritumu konteinerus. Dzeltenais konteiners – stiklam, zilais – papīram, plastmasai, metālam. Uz visiem konteineriem ir uzraksti, lai iedzīvotāji precīzi zinātu, kurā konteinerā kādi atkritumi izmetami.

Kopumā Kuldīgas novadā izvietoti 67 šķiroto atkritumu nodošanas punkti, radot normatīvajām prasībām atbilstošu infrastruktūras pārklājumu un to pat vairākas reizes pārsniedzot. Ministru Kabineta noteikumos noteikts, ka vienam šķirošanas punktam ir jābūt izveidotam, rēķinot vidēji uz 700 cilvēkiem. Kuldīgas novadā dzīvo 23 383 cilvēki un pavisam ir 67 šķirošanas vietas. Tātad viens šķirošanas punkts ir izveidots vidēji uz 349 cilvēkiem, kas ir divas reizes blīvāk, nekā prasa noteikumi.