Pieci klienti saņem pateicības balvu

01/02/2021

Kā solījām, pieci mūsu nejauši izvēlēti klienti, kuri aizpildīja elektronisko aptauju – "Klientu apmierinātības pētījums par “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā" – pateicībā saņems  sadzīves atkritumu izvešanu vienu reizi bez maksas.

Pateicības balvu saņem:
Sanita Čīče no Mālu ielas Kuldīgā,
Aigars Grīnbergs no Kurmāles pagasta,
Dzidra Siliņa no Mucenieku ielas Kuldīgā,
Katrīna Spuleniece-Aišpure no Grants ielas Kuldīgā,
Inese Dūdiņa no Padures pagasta.

Paldies par piedalīšanos aptaujā! Ar katru balvas ieguvēju sazināsimies personīgi.

Jau vēstījām, ka SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi” gada sākumā veic elektronisku aptauju, lai noskaidrotu klientu apmierinātība ar atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā.

Šogad aptaujas anketu aizpildīja 736 respondentu, sniedzot atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram, vai tiek saņemti kvalitatīvi pakalpojumi, vai informācija par pakalpojumiem ir viegli saprotama un pieejama, vai viegli pieteikt jaunus pakalpojumus un veikt izmaiņas esošajos, vai problēmas tiek operatīvi risinātas, kur tiek saņemta informācija par atkritumu apsaimniekošanu un citiem KKP pakalpojumiem, kādi ir ieteikumi sekmīgai sadarbībai un KKP pakalpojumu attīstībai u.c.

Paldies par lielo atsaucību, augsto novērtējumu un konstruktīvajiem ieteikumiem, kurus iespēju robežās ņemsim vērā un ieviesīsim ikdienā! Mēs strādājam Jums!