Apsekos mājsaimniecības, kuras nepiedalās atkritumu apsaimniekošanā

05/02/2021

Kuldīgas novada pašvaldības policija sadarbībā ar “Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem” un Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītājiem pārbaudīs vai iedzīvotāji godprātīgi nodod savus saražotos atkritumus, iesaistoties kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā.

Kuldīgas novada pašvaldības policija turpinās veikt mājsaimniecību, kurām nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, apsekošanu.

“Vēl aizvien ir iedzīvotāji, kuri savus atkritumus tā vietā, lai oficiālu nodotu, izmet uz citu cilvēku rēķina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu konteineros, kapsētu konteineros, pilsētā mazajās atkritumu urniņās pie ēkām un soliņiem, mežā, grāvjos un citviet. Un kāds par šo iedzīvotāju negodīgo rīcību vienmēr maksā,” situāciju raksturo SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis.

Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns norāda, ka novadā bijis gadījums, kad izcēlies ugunsgrēks ar traģiskām sekām, kura viens no iemesliem bijis arī pārmērīgi daudz sadzīves atkritumu, kas kalpojuši vieglai liesmu izplatībai mājsaimniecībā. 

Atgādinām, ka ikviena atkritumu radītāja - Kuldīgas novada iedzīvotāja, iestādes un komersanta - pienākums ir iekļauties pašvaldības kopējā sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā. Un pašvaldībai ir pienākums pieprasīt, lai ikviens atkritumu radītājs iesaistās kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.

Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, pienākas naudas sods, kas fiziskajām personām ir no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām pat no 430 līdz 1400 eiro.

Atkritumu savākšana notiek, pamatojoties uz noslēgto līgumu starp atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju. Tādēļ, ja neesat vēl noslēdzis līgumu par atkritumu savākšanu, aicinām to izdarīt "Kuldīgas komunālajos pakalpojumos", rakstot iesniegumu e-pastā: kkp@kuldiga.lv vai uzņēmuma mājaslapas www.kkp.lv sadaļā “Iesniegumi”.

ANITA ZVINGULE