Aicinām darbā Ēku uzturēšanas un remonta sektora vadītāju

05/02/2021

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, reģ. nr. 56103000221, aicina darbā Īpašumu apsaimniekošanas daļas ēku uzturēšanas un remonta sektora vadītāju.

Galvenie darba pienākumi

Plānot, vadīt, organizēt un koordinēt Sektora darbu, kontrolēt uzdoto uzdevumu izpildi. Uzdevumi ir saistīti ar nekustamo īpašumu uzturēšanu, apsaimniekošanu, t.sk. avāriju novēršanu (ēku iekšējo siltumapgādes ūdens un kanalizācijas, elektrotīklu) remontdarbu veikšanu.

Izstrādāt, reizi gadā pārbaudīt aktualizēt Sektora pakalpojumu izcenojumus.

Veikt Sektorā izstrādātās tehniskās dokumentācijas izstrādes, projektēšanas, kalkulācijas kontroli un vadīšanu, pārbaudi un saskaņošanu, t.sk. ar klientiem un būvvaldi.

Veikt ēku iekšējo sistēmu tehnoloģisko procesu un darbības analīzi, sniegt rekomendācijas, noteikt sistēmu ekspluatācijas efektivitātes un drošības kritērijus.

Sastādīt un kontrolēt būvniecības izpildes dokumentāciju.

Noteikt ēku iekšējo sistēmu bojājumus un organizēt to novēršanu.

Kontrolēt Sektora ieņēmumus un izdevumus, sekmēt resursu racionālu izmantošanu.

Nodrošināt Sektora veikto darbu uzskaiti.

 

Prasības kandidātiem

Pieredze vadošā amatā no 1 līdz 3 gadiem.

Akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaurs). Priekšrocība ar specializēto izglītību būvniecībā.

Pārzināt ēku/būvju inženierkomunikāciju - apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un citu sistēmu/tīklu projektēšanas, būvniecības un darbības procesus.

Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās, zināt būvmateriālu īpašības. Sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām un izvērtēt efektīvāko risinājumu.

Datorprasmes un lietvedības prasmes darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī.

Latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa pirmajai pakāpei.

B kategorijas autovadītāja apliecība un autovadīšanas prasmes.

Teicamas plānošanas un organizatora prasmes.

Neatlaidība, pārvarot radušās grūtības.

Spēja sarežģītās situācijās pieņemt patstāvīgus lēmumus un uzņemties atbildību.

 

Uzņēmums piedāvā

Ilgtermiņa sadarbības iespējas.

Dinamisku darba vidi.

Stabilu atalgojumu no 1170 eiro.

Sociālās garantijas.

Veselības apdrošināšanu.

Daudzpusīgu un mērķtiecīgu komandu.

 

Pretendentiem jāiesniedz

CV un pieteikuma vēstule.

 

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: kristine.gravniece@kuldiga.lv līdz 2021. gada 16. februārim.
Tālrunis uzziņām: 26771586.