Sniegotā ziemā darba daudz

27/12/2021

Intensīvā snigšana SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieku modrību prasa cauru diennakti, tīrot un kaisot Kuldīgas ielas, trotuārus, takas un taciņas, laukumus un pagalmus.

Sētnieki un ielu tīrīšanas tehnika strādā, kad iedzīvotāji vēl guļ

Sētnieki un ielu tīrīšanas tehnika darbu sāk ļoti agri, kad pārsvarā iedzīvotāji vēl guļ saldā miegā. Pēc nostrādātām agrām rīta stundām, darbinieki dodas atpūsties un atgūt spēkus nākamajiem darba cēlieniem. Tā kā šogad ziema ir sniegiem bagāta, tad uzņēmuma darbinieki strādā ilgākas stundas nekā parasti. Uzņēmuma Ziemas dienests strādā no pulksten 4.00 rītā līdz 20.00 vakarā. Ja laika apstākļi prasa, tad darbu sāk agrāk un beidz vēlāk. Katra situācija tiek izvērtēta individuāli.

Ziemai uzņēmums bija sagatavojies jau laikus, sagādājot kaisāmo materiālu un sakārtojot tehniku, bet, ja ilgstoši un nepārtraukti snieg, tad vienlaicīgi visu paspēt notīrīt nevar.

Ielas tīra prioritārā secībā

Kuldīgā ir 185 ielas ar kopgarumu 80,8 kilometri, kas ir tik garš ceļš kā no Kuldīgas līdz Tukumam. Ielas tiek tīrītas prioritārā secībās. Sākumā tiek tīrītas tranzīta un galvenās ielas, piemēram, Ventspils, Stendes, Aizputes, Piltenes, Mucenieku, Sūru, Jelgavas un Planīcas. Savukārt pēc tam – mazākas nozīmes ielas.

Uzņēmuma Ziemas dienests daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus tīra, ja par šādu pakalpojumu veikšanu ir noslēgts līgums.

Sētniekiem darbs ziemas periodā ir visgrūtākais, jo stipras snigšanas gadījumā sniegs no ietvēm jātīra vairākas reizes diennaktī. Pašlaik SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darba attiecībā ir 42 sētnieki (mazāk nekā pirms vairākiem gadiem). Ziemas periodā, kad jātīra sniegs un rudenī, kad jāgrābj un jāvāc lapas, darba rokas trūkst. Ietves kopj lielākoties cilvēki gados, kuriem vairs nav arī tik stipra veselība. Tā kā vairāki vienlaikus slimo, tad pārējiem  jāpaveic viņu darbs. Faktiski šobrīd strādā 35 sētnieki.

Šajās dienās sētnieki attīrījuši ietves gan no sniega, gan kaisījuši tās ar pretslīdes materiālu. Sētnieki ar lāpstām attīra arī smagās tehnikas sastumtos sniega vaļņus, piemēram, pie gājēju pārejām, krustojumiem, veikaliem un citviet.

Lai atvieglotu fizisko darbu sētniekiem, palīgā nāk tehnika, ar kuru tīra platākos trotuārus pilsētā – Aizputes, Piltenes, Sūru, Šaurā, Liepājas, Ventspils, Planīcas, Jelgavas, Graudu, Krasta, Lapegļu, Stacijas, Dārzniecības, Ēdoles, Aizputes, Adatu un Saldus ielā.

Kuldīgas pilsētas ielās ir izvietotas 150 speciālas kastes, kurās tiek uzglabāts smilts un sāls maisījums ietvju kaisīšanai slidenā laikā. Smilts un sāls maisījums tiek izmantots ar apdomu, lai apkārtējā vidē nenonāktu pārlieku liels sāls daudzums.

Kad sals pārsniedz desmit grādu atzīmi, no sāls nav nekāda labuma – tas nekūst un nekausē sniegu.

Gar privātīpašumiem ietves jātīra iedzīvotājiem

Iestājoties ziemai, “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” regulāri tīra un kaisa ietves, lai nodrošinātu iespējami labvēlīgākus pārvietošanās apstākļus gājējiem. Taču visas pilsētas ietves nav SIA “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” pārziņā. Par lielu daļu ietvju tīrību atbildīgi ir iedzīvotāji, kuriem jāgādā par nekustamam īpašumam piegulošo teritoriju regulāru kopšanu. Ja tas netiek ievērots, tad ziemas laikā veidojas situācija, ka ietves no sniega attīrītas pa posmiem.

Ja iedzīvotāji pašu spēkiem nevar nodrošināt ietvju uzkopšanu, aicinām noslēgt līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Kuldīgas novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2016/10 “Kuldīgas novada teritorijas kopšana un būvju uzturēšana” nosaka, ka gājēju ietvju tīrīšana un kaisīšana jāveic katru dienu līdz plkst. 8.00, un, ja nepieciešams, visas dienas laikā.

Nekustamam īpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošu teritoriju uzturēšanā un kopšanā aizliegts izmantot sāls, minerālmēslu, visa veida ķimikāliju un to maisījumus, sniega un ledus notīrīšanai. Tāpat ir aizliegts veikt sniega vai ledus tīrīšanu no ielām un ietvēm, kas segtas ar betona bruģi, ar cirtņa palīdzību.

Ziemā jābūt īpaši uzmanīgiem

Aukstajos gada mēnešos ietves un ielas nekad nebūs tādas kā vasarā, līdz ar to jāiet un jābrauc ir daudz uzmanīgāk. Automašīnas jāaprīko ar ziemas riepām, gājējiem jāvalkā ziemas apavi, kas mazina slīdēšanu. Esiet uzmanīgi!