Izsole dzīvojamām telpām Planīcas ielā 4-7, Kuldīgā

08/04/2021

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" organizē izsoli dzīvojamām telpām - labiekārtotam dzīvoklim - Planīcas ielā 4-7, Kuldīgā.

Dzīvokļa plāns

Objekta raksturojums

Pieteikums dalībai izsolē

Īres līgums

Izsoles noteikumi

Dzīvojamās telpas ir 62 kvadrātmetrus lielas. Tas ir labiekārtots dzīvoklis, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvā. Ēkas pirmajā stāvā atrodas ģimenes ārsta prakse un komerctelpas. Ieeja ēkā ir no sētas puses. Ir pieejams automašīnas stāvlaukums. Daudzdzīvokļu mājas tuvumā atrodas visa ērtai dzīvei nepieciešamā infrastruktūra: bērnudārzs, veiklas, tirgus, sabiedriskais transports.

Īres līguma maksimālais termiņš ir septiņi gadi.

Izsoles sākumcena tiek noteikta 3.70 EUR/m2  mēnesī, izsoles solis 0,15 EUR/m2.

Apsaimniekošanas maksa ir 0,40 EUR/m2 mēnesī. Par apkuri vidēji 100 EUR mēnesī, atkarībā no rudens, pavasara un ziemas mēnešiem. Par ūdeni un kanalizāciju – pēc patērētā daudzuma. Par sadzīves atkritumiem – pēc deklarēto personu skaita. Par elektrību – pēc patērētā daudzuma.

Pretendenta pieteikšanās laiks

No publikācijas brīža līdz 2021. gada 26. aprīlim plkst. 10.00

Izsoles datums

2021. gada 26. aprīlī

Izsoles laiks

 Plkst.10.00

Izsoles vieta

Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., 2. stāvs, Mārtiņzāle

Izsoles veids

Pirmreizēja

Norises kārtība

Atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli

Īres objekta apskates laiks

Darba laikā - pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz  16.00, iepriekš saskaņojot dzīvokļa apskates laiku pa tālruni 26603289.