Noskaidroti laimīgie uzvarētāji

03/03/2020

Paldies mūsu klientiem, kuri piedalījās SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" aptaujā par šķiroto atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā! Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs, lai kopīgiem spēkiem mēs varētu veicināt pareizu atkritumu šķirošanu.

Elektroniskā anketa kopumā tika izsūtīta 2603 mūsu klientiem – privātpersonām Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos, kuriem norādītas e-pasta adreses. Anketu aizpildīja 804 respondenti. Paldies par lielo atsaucību!

Lūk, esam izlozējuši tos piecus klientus, kuri norādīja, ka vēlas piedalīties izlozē par bezmaksas sadzīves atkritumu izvešanu 1 kubikmetra apmērā. Laimīgie uzvarētāji ir:

Silvija Herca no Vīgriežu ielas Pelču pagastā,
Andris Kalniņš no “Šeputām” Turlavas pagastā,
Svetlana Prūse no Jasmīnu ielas Pelču pagastā,
Dace Jirgensone no Ķelšu ielas Kuldīgā,
Sintija Krūmiņa no Vidus ielas Kuldīgā.

Ar uzvarētājiem personīgi sazināsies SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Atkritumu apsaimniekošanas daļas dispečere.

Vēršam uzmanību, ka, mūsu klientiem e-pastos, esam izsūtījuši vēl vienu elektronisku aptauju – SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" klientu apmierinātības pētījumu par sniegtajiem pakalpojumiem. Atbildes gaidīsim līdz 15. martam. Arī par šīs aptaujas aizpildīšanu pieciem klientiem dāvāsim bezmaksas sadzīves atkritumu izvešanu 1 kubikmetra apmērā.