Līdzfinansējums vēsturisko ēku glābšanai

09/03/2020

Arī 2020. gadā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” atbalstītajiem projektiem.

Finansējumu saņems arī SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" kā ēku apsaimniekotāja iesniegtie pieci projekti:

  • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – 1905. gada ielas 17, Kuldīgā jumta nomaiņa, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 12 177,55 EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā;
  • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – Baznīcas iela 7, Kuldīgā ēkas fasādes atjaunošana, ne vairāk kā 2153,83 EUR;
  • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – koka kāpņu izgatavošana un montāža Jelgavas ielā 29, Kuldīgā, ne vairāk kā 1167,20 EUR;
  • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – Kalna iela 17, Kuldīgā skursteņu pārbūve un jumta remonts, ne vairāk kā 4327,28 EUR;
  • SIA “KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” – jumta atjaunošana Liepājas ielā 25, Kuldīgā, kopējais līdzfinansējums ne vairāk kā 10 000  EUR, t.sk. ne vairāk kā 5000 EUR 2020. gadā.