Novērtēt dabas doto skaistumu

26/06/2020

Labvēlīgo laika apstākļu ietekmē šogad padevusies lekna zāle, kas aug griezdamās. Ja citus gadus pietika nopļaut vienu reizi uz Jāņiem, tad šogad tas darīts jau vairākkārt.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” zāli pļauj parkos, skvēros, apstādījumos, kapsētās un citviet uz pašvaldībai piederošas zemes. Kopumā Zaļumsaimniecības daļa apkopj 126 hektāru lielu platību (Pilsētas dārzs, puķu un krūmu stādījumi, 5 parki, 3 kapsētas un citas zaļās zonas pilsētā).

Katru gadu zāles pļaušana raisa dilemmu – daļai iedzīvotāju patīk, ja zāle ir maza kā glīts mauriņš, savukārt otra puse sliecas ļaut puķēm izziedēt, lai var baudīt pieneņu, suņuburkšķu, magoņu, margrietiņu, āboliņa un citu pļavas puķu skaistumu.

Un šeit nav runa par gadiem neapkoptiem īpašumiem un pāraugušu zāli, bet gan par pļaušanas biežumu gada griezumā.

Ar katru gadu aizvien aktīvāk sabiedrībā norisinās arī diskusijas par zāles pļaušanu, aicinot raudzīties, piemēram, Skandināvijas virzienā, kur speciāli tiek atstātas nenopļautas ziedošas dabīgo augu joslas, kas priecē iedzīvotājus ar savu krāšņumu un dod būtisku pienesumu biodaudzveidības saglabāšanā.

Lai saglabātu dabas daudzveidību un samazinātu pļaušanas izmaksas, biedrība “Zemnieku saeima” pat aicina zemniekus, pašvaldības un valsts ceļu apsaimniekotājus zāli pļaut ne biežāk kā 2 reizes sezonā – pēc vasaras Saulgriežiem jūlija sākumā un septembrī. Vēlā pļaušana augiem ļauj noziedēt un pavairoties, tā ir dzīvotne dabīgajiem apputeksnētājiem, piemēram, bitēm un ligzdošanas vieta mazajiem putniem.

Savukārt iestājoties sausam laikam, zālāji pārvēršas par izdegušiem tuksnešiem. Turklāt pilsētā tiek samazināta bioloģiskā daudzveidība, jo augiem neļauj noziedēt, tie neierieš sēklas un neizsējas, lai veidotu dažādu augu zālāju.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” ik dienu turpina un turpinās pļaut zāli un apkopt skaistos puķu stādījumus. Taču, ja uz kādu brīdi neesam paguvuši vēl kādā pilsētas vietā zāli nopļaut, jo vienlaicīgi visu nav iespējams paveikt, aicinām novērtēt dabas doto skaistumu un rast tajā prieku.