Daudzdzīvokļu mājām atjaunoti jumti

15/06/2020

Trīs daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām, kuras apsaimnieko SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", veikts jumta remonts.

“Vālodzītēs”, Snēpelē, darbus veica SIA “Erteks”. Perods: 13.09.2019. – 22.10.2019;

“Meldros”, Turlavas pagastā, darbus veica: SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Periods: 2019. gada decembris - 2020. gada februāris;

“Dālderos”, Kurmāles pagasta Vilgālē, darbus veica SIA “Pretpils”. Periods: 12.11.2019. - 22.01.2020.