Par uzvārda un dzīvokļa īpašnieka maiņu ir jāinformē

13/07/2020

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” atgādina klientiem, ja mainīts uzvārds vai notikusi dzīvokļa īpašnieka maiņa, par to jāinformē arī komunālo pakalpojumu sniedzējs, ēku apsaimniekotājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”.

Nomainīt uzvārdu līgumos par apsaimniekošanu, atkritumu izvešanu, sētnieku pakalpojumiem, īri vai nomu u.c. var SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte), kur norādīts jaunais uzvārds, vai arī, ja klātienē ierasties nav iespējams, atsūtīt informāciju e-pastā: kkp@kuldiga.lv vai uzrakstīt iesniegumu no mājaslapas www.kkp.lv.

Ja notikusi dzīvokļa īpašnieka maiņa, iesniegumu var uzrakstīt e-pastā: kkp@kuldiga.lv un no mājaslapas www.kkp.lv, pievienojot ieskenētus īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, vai  ierodoties SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” klientu apkalpošanas centrā un informēt apsaimniekotāju, uzrādot īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.