Aicinām darbā tāmētāju

21/07/2020

Uzņēmums SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, reģ .nr. 56103000221, piedāvā darbu tāmētājam.

Darba pienākumi:

Veikt nekustamā īpašuma Vizuālās apsekošanas (darbs objektos), tāmēšanu un tehnisko noteikumu sagatavošanu,

Sniegt tehniska rakstura ar būvniecības nozari saistītas uzziņas Uzņēmuma darbiniekiem un tiešajam vadītājam,

Sadarboties ar pašvaldības darbiniekiem dzīvojamo, nedzīvojamo ēku un dzīvokļu apsaimniekošanas un remontdarbu jautājumos,

Apsekot un izvērtēt dzīvokļu uzturēšanas noteikumu izpildi, dot norādījumus un/vai ieteikumus Daļas speciālistam mājokļu jautājumos,

Piedalīties īrnieku atbrīvoto dzīvokļu apskatē un veikt remontdarbu tāmēšanu,

Apsekot objektus un sniegt rekomendācijas avārijas situācijas novēršanai,

Veikt neplānotas ārkārtas apsekošanas problēmsituācijās, fiksēt un aprakstīt iespējamos risinājumus,

Pastāvīgi pilnveidot darba pienākumu izpildei nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas, apgūt spēkā jaunos pašvaldības saistošos noteikumus atbilstoši savai kompetences jomai, pielietot efektīvas darba formas un metodes.

 

Prasības kandidātiem:

Profesionālā pieredze līdz 3 gadiem,

Zināt spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus savā kompetences jomā,

Latviešu valodas zināšanas,

Atbildības sajūta par veicamo darbu,

B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Uzņēmums piedāvā:

Stabilu pamatalgu no EUR 700,00 mēnesī (Bruto),

Ilgtermiņa sadarbības iespējas,

Sociālās garantijas,

Veselības apdrošināšanu.

 

CV gaidīsim līdz 2020. gada 29. jūlijam e-pastā: kristine.gravniece@kuldiga.lv. Tālrunis uzziņām: 28311607.