Videokameras pie kapsētu konteineriem

13/02/2020

Nav saprotama to cilvēku rīcība, kuri no savām mājām ved atkritumus uz kapsētām, lai izmestu tos kapu konteineros. Kapsētās Kuldīgā izvietotie lielie atkritumu konteineri domāti tikai vienam mērķim - organisko atkritumu izmešanai, kas radušies, apkopjot mirušo atdusas vietas.

Konteineru apkārtnē esam izvietojuši videokameras, kas turpmāk piereģistrēs šādus nelegālos atkritumu izmetējus, lai pēcāk tos sauktu pie atbildības.