Mainīsies apsaimniekošanas izcenojumi

23/12/2020

No 2021. gada 1. janvāra mainīsies SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kā namu apsaimniekotāja obligāti veicamo darbību tarifs un mājas uzturēšanas izmaksas, informē SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ita Bērziņa.

““Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Kuldīgas novadā apsaimnieko 336 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Kopš 2013. gada un dažām ēkām pat no 2005. gada nav pārskatītas pārvaldnieka izmaksas par obligāti veicamām pārvaldīšanas darbībām, kas noteiktas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Taču šo gadu laikā ir pieaugušas darba spēka izmaksas, augusi elektrības un degvielas cena, ir cēlusies un nākamgad vēl celsies minimālā alga, tāpat palielinājušās daudzas citas izmaksas. Līdz ar to atlīdzība par pārvaldīšanu un par obligāti veicamajām pārvaldīšanas izmaksām ir nepietiekama un tarifs ir jāpaaugstina, lai segtu pārvaldnieka izmaksas. Nenosakot izdevumiem atbilstošu maksu, pārvaldniekam nav iespējams veikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu,” skaidro I.Bērziņa.

Apsaimniekotājs daļai pilnvarojuma māju (kopumā 100 ēkas) dzīvokļu īpašniekiem personīgi jau izsūtījis un turpina izsūtīt informatīvas vēstules ar jaunajiem māju apsaimniekošanas izcenojumiem. Cenrādī pārskatāmi atspoguļoti izcenojumi par mājas pārvaldīšanas jeb administratīvajām izmaksām – mājas lietas vešanu, pārvaldīšanas darba organizēšanu un pārraudzību, līgumu slēgšanu par komunālajiem pakalpojumiem, informācijas sniegšanu valsts un pašvaldības institūcijām; sanitāro tīrīšanu – sētnieka pakalpojumiem, zāles pļaušanu, karoga izkāršanu un noņemšanu, lielgabarīta atkritumu izvešanu, koku zāģēšanu; mājas vizuālo un tehnisko apsekošanu; mājas apkopi un uzturēšanu, izmantojot santehniķa, siltumtehniķa, elektriķa, jumiķa, remontstrādnieka, galdnieka, namdara un skursteņslauķa pakalpojumus; Avārijas dienesta izsaukšanu; transporta pakalpojumiem – vieglo transportu, pacēlāju, smago transportu, dažāda izmēra būvgružu konteineriem.

Savukārt Kuldīgas novada pašvaldības deleģēto māju īpašniekiem (kopumā 236 ēkas) apsaimniekotājs līdz 15. oktobrim bija sagatavojis dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2021. gadam. Ar tāmēm ikviens var iepazīties pie sava apsaimniekotāja.

Kopējās izmaksas obligāti veicamajām darbībām, kas saistītas ar mājas pārvaldīšanu no 7 centiem kvadrātmetrā pieaugs par 3 centiem un no nākamā gada būs 10 centi par kvadrātmetru. Papildu noteikta pārvaldnieka atlīdzība par pārvaldīšanu, kas turpmāk būs 2 centi par kvadrātmetru.

Savukārt mājas uzturēšanas izmaksas, kas tiek aprēķinātas tikai tad, ja iedzīvotāji izmanto, kādu no apsaimniekotāja piedāvātajiem pakalpojumiem, pieaugs vidēji par 16%. Piemēram, ja viena karoga izkāršana un noņemšana mēnesī līdz šim maksāja 3,74 eiro, tad nākamgad izcenojums būs 4,36 eiro, ja zāles pļaušana vienā reizē par kvadrātmetru līdz šim maksāja 0,0205 eiro, tad no nākamā gada – 0,024 eiro.

“Izmaksas tiek aprēķinātas atbilstoši dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram. Jāpiebilst, ka pilnvarojuma māju iedzīvotājiem tarifa pieaugums tiks kompensēts no ēkas uzkrājumā esošajiem līdzekļiem. Iedzīvotāju sapulcēs, kad tās atkal būs iespējams organizēt klātienē, tiks lemts vai iedzīvotāji vēlas paaugstināt apsaimniekošans maksu, lai veidotos lielāks uzkrājums, vai nevēlas. Savukārt deleģētajām mājām ir izstrādātas dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes. Ar tām iepazīties iedzīvotāji aicināti pie sava apsaimniekotāja,” pauž I.Bērziņa.

ANITA ZVINGULE