Aizputes ielā atjaunota gājēju ietve

06/08/2020

Šogad veikta Aizputes ielas gājēju ietves seguma atjaunošana. Gājēju ietve gar Aizputes ielu bija ar asfalta segumu, kurš laika gaitā bija fiziski nolietojies, veidojot nelīdzenu virsmu, kas apgrūtināja pārvietošanos gan gājējiem, gan velobraucējiem. Nokrišņu laikā uz ietves krājās ūdens.

Atjaunotajā ietvē saskaņā ar koncepciju “Betona bruģu segumu krāsu, rakstu salikumu un kvalitātes prasību koncepcija Kuldīgas pilsētai” ieklāts balts bezfāžu bruģis, kas veido salīdzinošu gludu segumu, ko ērti izmantot arī velosipēdistiem.

Ietves atjaunošana šogad veikta posmā no Mucenieku ielas apļa līdz Lauku ielai, nākamajā gadā plānots turpināt ietves atjaunošanu līdz iebrauktuvei uz Kuldīgas slimnīcu.

Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem, darbus veica SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par kopējo summu 9931,46 EUR, ieskaitot PVN.

Jāpiebilst, ka 2018. gada izskaņā Kuldīgas novada pašvaldība Aizputes ielā izbūvēja apgaismojumu.