Mūsu rēķinus var apmaksāt arī veikalos “Maxima”

03/09/2019

“Maxima” kā licencētas maksājumu iestādes SIA „SOLLO LV” pārstāve piedāvā apmaksāt rēķinus ar svītrkodiem, tai skaitā rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem, siltumu, apsaimniekošanu, telekomunikācijām u.c.

Katra rēķina apmaksas cena ir 50 centi.

Atgādinām, ka rēķinus bez maksas var apmaksāt internetbankā!