Kapavietas reģistrācija

MIRUŠO APBEDĪŠANA, lasiet šeit

Pirms mirušo apbedīšanas ir jāveic aizgājēju reģistrācija.

Apbedīšanas atļaujas saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
iesniegums, miršanas apliecības kopija, kapavietas nomas līgums.

Apbedīšanas atļaujas ir bez maksas. Tās izsniedz Zaļumsaimniecības iecirkņa vadītāja Dzintra Strazda Pilsētas laukumā 2, 205. kabinetā darbadienās no 13.00 līdz 15.00.

Kapavietas iemērīšana - 43,04 EUR.
Kapličas noma Kalna kapos – 8,60 EUR.

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" apsaimniekošanā ir trīs kapsētas: Annas, Meža un Kalna.

T.: 63350579, T.: 26380337
E-pasts: kkp@kuldiga.lv