Ūdens skaitītāji

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" (KKP) ūdens pateriņa skaitītāju uzstādīšanas, plombēšanas cenrādis 11.2017

Npk Nosaukums Mērv. Daudzums Cena EUR
bez PVN
PVN
21%
Cena EUR
ar PVN
1. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 1 14,26 2.99 17.25
2. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 2 27.89 5.86 33.75
3. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 3 40.99 8.61 49.60
4. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 4 53.55 11.25 64.80
5. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP atkārtoti verificētais ūdens patēriņa skaitītājs) gb 5 65.54 13.76 79.30
6. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 1 19.01 3.99 23.00
7. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 2 37.48 7.87 45.35
8. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 3 55.37 11.63 67.00
9. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 4 72.73 15.27 88.00
10. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (KKP jauns ūdens patēriņa skaitītājs) gb 5 89.59 18.81 108.40
11. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) gb 1 10.21 2.14 12.35
12. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) gb 2 19.88 4.17 24.05
13. Ūdens patēriņa skaitītāja noņemšana, uzstādīšana un plombēšana (klienta ūdens patēriņa skaitītājs) gb 3 29.01 6.09 35.10
14. Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana gb 1 7.03 1.48 8.51
15. Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana gb 2 13.83 2.90 16.72
16. Ūdens patēriņa skaitītāja pārbaude reizes 1 6.82 1.43 8.25

Uzsākot ūdens skaitītāju nomaiņu, izvērtējot veicamo darbu sarežģītības pakāpi (apgrūtināta piekļuve ūdens skaitītāju atrašanās vietai, cauruļu sliktais tehniskais stāvoklis vai citi apgrūtinoši darbu apstākļi, kas var paildzināt ūdens skaitītāju nomaiņas laiku vai prasa papildus materiālu izmantošanu), šī pakalpojuma cena tiek paaugstināta par 20%.

Cenrādis