Nedzīvojamais fonds

         
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" apsaimniekotās nedzīvojamās platības    
           
KULDĪGA    
Nr. p. k. Adrese    
1 Adatu iela 9    
2 Baznīcas iela 5    
3 Baznīcas iela 9    
4 Dzirnavu iela 18    
5 Dzirnavu iela 4    
6 Liepājas iela 14    
7 Liepājas iela 3    
8 Liepājas iela 35    
9 Liepājas iela 37    
10 Liepājas iela 8    
11 Mazā pļavas iela  1    
12 Nomales iela 5    
13 Pētera iela 10    
14 Pilsētas laukums 2    
15 Pilsētas laukums 3    
16 Pilsētas laukums 4    
17 Raiņa iela 3    
18 Ventspils iela 15A    
19 Vienības iela 55    
20 Vijolīšu iela 22    
21 Vijolīšu iela 24    
22 Virkas iela 37     
KOPĀ: 22