Šķirotie atkritumi

ATKRITUMU SKIROSANA labots 7112017

Sašķirotos atkritumus bez maksas var nodot Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā.

PET un stikla pudeles var izmest dalītos atkritumu vākšanas punktos daudzdzīvokļu māju pagalmos.

No daudzdzīvokļu mājām šķirotie atkritumi tiek izvesti otrdienās pēc noteikta grafika un maršruta.
 
Šķiroto izejvielu savākšana no privātmājām Putnudārzā, Pārventā un citviet pilsētā tiek organizēta pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 63322380 vai 26674543.