Cenu aptauja par dzīvokļa remontu Gaismas ielā 3 - 3

Publicēts: 21/02/2018 10:59

“Noslēgusies SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludinātā cenu aptauja par dzīvokļa remontu Gaismas ielā 3-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā. Lētāko cenu piedāvāja SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Būvniecības un remonta daļa - kopējā summa 6010.45 EUR.”

APJOMA TĀME

INVENTARIZĀCIJAS LIETA

1) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 2. marta plkst. 16.00.

2) Remontdarbu izpildes termiņš: līdz 2018. gada 20. aprīlim.

3) Pretendentam jābūt iekļautam Būvkomersanta reģistrā.

4) Pretendentam, pirms darbu izpildei nepieciešamo izmaksu precīzu aprēķina veikšanas, ir jāapseko objekts un jāiepazīstas ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu uz vietas. Pretendentam jāuzņemas visus papildus izdevumus gadījumā, ja darbu gaitā, veiktajos aprēķinos, atklāsies nepilnības, neprecizitātes, trūkumi vai atklāsies tādu papildus darbu veikšanas nepieciešamība, kurus varēja un pretendentam vajadzēja paredzēt. Šādā gadījumā pretendentam nav tiesību prasīt kopējās līguma cenas palielināšanu. 

Pretendents savu piedāvājumu var iesniegt personīgi SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" birojā 2. stāvā, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, 216. kabinetā vai nosūtīt pa pastu pēc norādītās adreses.

Atbildīgā persona:

Ita Bērziņa
Speciāliste mājokļu jautājumos
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
E-pasts: ita.berzina@kuldiga.lv
Tālrunis: 25714928