Atbildībai jābūt gan par atkritumu nodošanu, gan trotuāru tīrīšanu

24/01/2019

Lai pārrunātu sadarbību kā rīkoties gadījumos, kad iedzīvotāji ilgstoši un sistemātiski netīra savai teritorijai piegulošās ietves, kā arī neslēdz līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu, otrdien, 22. janvārī, ar Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieku Kasparu Šabānu tikās SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis, Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis un Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Gatis Ozols.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” aicina visus, kuri vēl nav noslēguši sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus, to izdarīt tuvākajā laikā, jo 2019. gadā SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības policiju īpašu uzmanību pievērsīs saimniecībām pilsētā un pagastos, kurām nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

“Vēl aizvien ir ļoti daudz iedzīvotāju, kuri savus atkritumus tā vietā, lai oficiālu nodotu, izmet uz citu cilvēku rēķina daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīvu konteineros, kapsētu organisko atkritumu konteineros, pilsētā mazajās atkritumu urniņās pie ēkām un soliņiem, mežā, grāvjos un citviet. Un kāds par šo iedzīvotāju negodīgo rīcību vienmēr maksā,” situāciju raksturo SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis.

Kuldīgas novada pašvaldības policijai ir iesniegts saraksts ar mājsaimniecībām, kurām nav noslēgts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums. Kuldīgas novada pašvaldības policija izvērtēs katru no šīm saimniecībām un nepieciešamības gadījumā rīkosies.

Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā – pienākas naudas sods fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 430 līdz 1400 eiro.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu var noslēgt klātienē Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai rakstot e-pastu: kkp@kuldiga.lv, vai uzrakstot iesniegumu uzņēmuma mājaslapā internetā www.kkp.lv, sadaļā “Iesniegumi”.

Līdzīga problēma ir ar trotuāru tīrīšanu pilsētā, kad privātīpašnieki ignorē prasību uzturēt kārtībā privātīpašumam piegulošās ietves. Arī ar šiem iedzīvotājiem Kuldīgas novada pašvaldības policija uzsāks aktīvu darbu.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Sanitārās tīrīšanas sektora darbinieki ik dienu rūpējas par pilsētas ielu tīrību. Taču ne visas pilsētas ietves ir uzņēmuma sētnieku pārziņā.

Lai neveidotos situācija, ka ietves ir notīrītas pa posmiem, lūdzam arī iedzīvotājus gādāt par to, lai īpašumam piegulošās ietves būtu regulāri notīrītas. Paldies tiem iedzīvotājiem, kuri regulāri trotuārus uztur kārtībā!

Ja iedzīvotāji nav noslēguši līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, tad pašiem ir jārūpējas par piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu. To nosaka Kuldīgas novada Domes 2016. gada 26. maijā apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2016/10 par Kuldīgas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.

Ja iedzīvotāji pašu spēkiem nevar nodrošināt piegulošās teritorijas kopšanu, tad jāslēdz līgums ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, kas sniedz šādu pakalpojumu. Ietvju tīrīšana līdz 100 m² mēnesī maksā 44,75 EUR, savukārt virs 100 m² mēnesī – 43,25 EUR (cenas norādītas ar PVN).

Attēlā: "Mazajā atkritumu urnā pie soliņa Kuldīgā kāds iedzīvotājs izmetis no mājām atnestu atkritumu maisu. Šis ir tikai viens no piemēram, jo nelegāli atkritumi tiek izmesti ne tikai mazajās atkritumu urnās, bet arī kapos, mežā, daudzdzīvokļu māju konteineros un citviet. Šāda rīcība nav pieļaujama."

ANITAS ZVINGULES teksts un foto